Express FIX

Vlastnosti a výhody

Pattex Express FIX je vhodné na lepenie v interiéri aj exteriéri, tam, kde je vyžadovaná vysoká pevnosť spoja. Vhodné pre nasiakavé aj nenasiakavé materiály. Pattex Express FIX má vysokú počiatočnú priľnavosť už po 1 sekunde.

 

Balenie: 

 • Kartuša 375g

 

Oblasti použitia:

 • Drevo
 • Kameň
 • Sadra
 • Tehly
 • Cementové omietky
 • Korok
 • Kov
 • Keramika

 

Skladovanie:

18 mesiacov pri skladovaní na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred mrazom.

 • Vysoko lepivý už po 1 sekunde
 • Pre nasiakavé aj nenasiakavé materiály
 • Pre interiér aj exteriér
 • Vysoká konečná pevnosť

Tipy a  triky

Čo je porézny materiál?

Porézne materiály sú také materiály, ktoré umožňujú prestup plynov a tekutín, či už úplne, alebo čiastočne (napr. drevo, korok a pod.). Neporézne materiály nedovoľujú prestup žiadnych látok (napr. sklo, kovy, plasty a pod.).

Návod  na použitie

1. Lepený povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.

 

2. Pri použití kartuše odrežte špičku kartuše nad závitom skrutky, naskrutkujte plastovú hubicu a hubicu šikmo zrežte. Potom vložte kartušu do pištole.

 

3. V závislosti od veľkosti a tvaru lepeného prvku nanášajte lepidlo v pásoch alebo bodoch. Stačí nanášať na jeden lepený povrch.

 

4. Po prilepení  je možné jeho polohu upraviť do 10 minút. Po nastavení správnej polohy predmet silno dotlačte k podkladu.

 

5. Ťažšie predmety a predmety vystavené mechanickému namáhaniu zaistite dodatočnou fixáciou počas aspoň 24 hodín.

 

6. Čerstvé znečistenie odstráňte látkou namočenou v acetóne.

 

7. Spoj dosiahne konečnú pevnosť po 24 hodinách pri teplote od +5 °C do +25 °C.