Skip to Content

Zdravie a
životné prostredie

S PATTEXOM
TO ZVLÁDNEŠ

Pattex svojim zákazníkom teda neprináša len skvelú kvalitu produktov a perfektné výsledky lepenia a tmelenia. Zaväzuje sa tiež k vysokej úrovni ochrany prírodných zdrojov a trvalej udržateľnosti rozvoja v súlade s globálnou stratégiou spoločnosti Henkel - svetovej jednotky v oblasti udržateľnosti. Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Toto nie sú len plané sľuby, naše plánovanie je v prvom rade silne zviazané so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.

Náš hlavný cieľ na vyspelých trhoch je ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel. Je to náročná úloha, predovšetkým preto, že sa nikdy neuspokojíme s kompromisom v otázke kvality. Sme hrdí na to, že sa nám darí plniť tento cieľ na 99 %. Ako príklad za všetky možno uviesť uvedenie lepidla Pattex 100% - vysoko kvalitného univerzálneho lepidla s nulovým obsahom rozpúšťadiel.

Pre rozvíjajúce sa trhy, vzhľadom na potreby trhu a dostupnosť surovín, je naším cieľom poskytnúť celú ponuku produktov úplne bez toxických rozpúšťadiel. Táto úloha vyžaduje značné investície, avšak v súčasnej dobe dosahujeme aj tu veľké úspechy, keď sme receptúru bez nebezpečných rozpúšťadiel dosiahli v prípade 95 % produktov v celosvetovom meradle. Najlepším príkladom je určite náš úspech pri odstraňovaní nebezpečného toluénu z receptúr všetkých našich kontaktných lepidiel. Do roku 2014, chceme prestať používať nebezpečné rozpúšťadlá úplne.