Skip to Content
5 min čítania
V bezpečí a teple domova!

Skutočne bezpečný kozub vďaka kvalitnému kachliarskemu tmelu

Kachliarske tmely sú vhodné na opravu a utesňovanie prasklín, škár a spojov v bežných tehlových komínoch a kozuboch a tiež v betónových kozuboch. Musia odolávať extrémnym teplotám, keďže sú vystavené sálajúcemu teplu. V našom návode sa dozviete ďalšie podrobnosti o týchto špeciálnych tesniacich materiáloch.

V tomto článku

Ako si vybrať správny kachliarsky tmel

Kachliarsky tmel, ktorý si vyberiete, musí vytvárať pevné spoje s materiálmi vo vašom kozube a okolo neho. To znamená, že ak utesňujete medzeru medzi betónovým kozubom a tehlovou stenou, váš kachliarsky tmel musí byť navrhnutý tak, aby vytváral pevné spoje s oboma materiálmi. 

Vybraný žiaruvzdorný tmel musí byť takisto odolný voči extrémne vysokým teplotám. Mnohé kachliarske tmely uvádzajú maximálne teploty, pri ktorých je možné používať ich. Tieto informácie sú nesmierne dôležité, a preto sa nimi riaďte.

Požadované materiály

Skúste zistiť alebo odmerať, aké maximálne teploty vaše steny alebo samotný kozub dosiahnu. Dobrá rada je, že čím je vyššia teplota, voči ktorej je tmel odolný, o to vhodnejší bude aj pre váš projekt.

Tip odborníka

Ako používať kachliarsky tmel

Tieto pokyny slúžia ako všeobecné usmernenia, pretože postup nanášania sa pri jednotlivých ohňuvzdorných tmeloch môže líšiť. Vždy si prečítajte pokyny od výrobcu, kde nájdete viac informácií o dobe vytvrdzovania vášho kachliarskeho tmelu, o teplotách, ktorým tmel odoláva, a ďalšie dôležité informácie.

  1. Pripravte si potrebné materiály. Budete potrebovať aplikačnú pištoľ, materiál na čistenie, špachtľu a vodu. Nezabúdajte ani na bezpečnosť a preto používajte rukavice a okuliare pre dodatočnú ochranu.
  2. Pripravte si povrchy. Musia byť čisté, zbavené prachu, mastnoty a iných zvyškov a hlavne suché. Je však možné, že neskôr bude potrebné spoje navlhčiť. Niektoré kachliarske tmely sú veľmi alkalické, preto je potrebné zakryť okolité povrchy a používať ochranné pomôcky na ruky a oči. Vždy si prečítajte návod na použitie a podľa toho si pripravte príslušné povrchy.
  3. Naneste kachliarsky tmel. Vložte kartušu s kachliarskym tmelom do tmeliacej pištole a odrežte špičku kartuše alebo aplikačnej trysky na požadovanú šírku medzery. Ak je to uvedené v pokynoch k výrobku, škáry mierne navlhčite a potom do nich rovnomerne nanášajte kachliarsky tmel. V prípade potreby okamžite zarovnajte kachliarsky tmel navlhčeným nástrojom na vyhladzovanie.
  4. Vyčistite povrchy. Mokré škvrny ihneď odstráňte s použitím vody. Vytvrdnutý kachliarsky tmel musíte odstrániť mechanicky, napríklad ostrým nožom.
  5. Nechajte kachliarsky tmel vytvrdnúť. Tmel nechajte najprv zaschnúť a potom aj úplne vytvrdnúť v súlade s príslušnými pokynmi. Nevystavujte kachliarsky tmel tepelnému zaťaženiu skôr, ako úplne vytvrdne. Mohlo by to spôsobiť praskanie alebo trhanie tmelu.

Zdieľajte svoje vlastné projekty

Mohlo by vás tiež zaujímať