Skip to Content

UNIKÁTNA PU PENA

ŠETRNÁ K PRÍRODE

packshot front cee pattex greenq

PROFESIONÁLNA
KVALITA

  • Výborná priestorová stabilita 
  • O 20% nižšia post-expanzia*
  • Rýchla a efektívna aplikácia
  • Vynikajúca na vypĺňaní medzier

*v porovnaní s Pattex Universal PU penou

teaser cee pattex greenq application 5

VYROBENÁ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV

  • Unikátna trubičková PU pena vyrobená z 30% recyklovaného PMDI (PMDI je hlavná zložky PU peny)
  • Vrchnák  peny vyrobený z 98% recyklovaného plastu 
  • Dóza vyrobená z 25% z recyklovaných kovov
Oblasti

použitia

Jednoducho aplikovateľné univerzálna jednozložková PU pena na tesnenie, izoláciu, vypĺňanie a montáž. Výborná priľnavosť k väčšine stavebných materiálov.
Ideálna na:

vypĺňanie stavebných otvorov, tesnenie škár v okolí okien a dverí, vypĺňanie otvorov v strešných konštrukciách a na izoláciu materiálov, vypĺňanie medzier v okolí elektroinštalácie či vodovodných potrubí a na mnohé iné aplikácie.

image cee pattex greenq where to use 1
image cee pattex greenq where to use 2
image cee pattex greenq where to use 3
image cee pattex greenq where to use 4
image cee pattex greenq where to use 5
image cee pattex greenq where to use 6 5
TECHNICKÉ

údaje

PATTEX

GREENQ CONTROL+

Trubičková PU pena vyrobená až z 16% recyklovaných prísad, má vynikajúce tepelné a izolačné vlastnosti s dlhodobou objemovou stabilitou. Používanie tejto peny prispieva k udržaniu vysokej úrovne energeticky úsporných budov.

Vlastnosti

Hustota

25 - 31 kg/m³

Doba zaschnutia na povrchu

6 - 8 min

Možnosť rezania po

50 - 65 min

Pevnosť v šmyku

< 12 kPa

Post-expanzia

cca 100-120 %

Rozmerová stabilita

+/- 5 %

Max. šírka škáry

4 cm

Pevnosť v strihu | Max rozťažnosť

45 - 55 kPa | cca 50 %

Pevnosť v tlaku (10% deformácia)

20 - 40 kPa

Reakcia na oheň

trieda F

Výťažnosť nádoby:

750/1000 ml: cca 31 l
| 500/650 ml: cca 21 l

NNasiakavosť po 24 hodinách
EN 1609:2013

nemerané - max 1 %

Nasiakavosť po 28 dňoch
EN 12087:2013

nemerané - max 10 % 

Zvuková izolácia
EN ISO 10140-1

nemerané - cca 60 dB

Tepelná vodivosť:
EN 17333-5

nemerané - cca 0,037-0,040 W/mK 

Tepelná odolnosť

od -40°C do +90°C (krátkodobo do +120°C)

Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %