Skip to Content
NÍZKOEXPAZNÁ PU PENA
S VYSOKOU VÝŤAŽNOSŤOU

PROFESIONÁLNA
KVALITA

  • Nízkoexpanzná
  • Rýchle tvrdnutie
  • Vynikajúca priestorová stabilita
  • Ekonomická - vysoká výťažnosť až 52 litrov (platí pre pištoľovú verziu; overené internými testami spoločnosti Henkel)
teaser cee pattex greenq application 5

VYROBENÁ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV

  • Pena vyrobená z 30 % recyklovaného PMDI (PMDI je hlavnou zložkou PU peny)
  • Dóza vyrobená z 25 % z recyklovaných kovov
  • Ekologická - zanecháva nízku uhlíkovú stopu vďaka recyklovanému obalu a samotnému obsahu

You need to accept cookies to play this video

Oblasti

použitia

Jednoducho aplikovateľné univerzálna jednozložková PU pena na tesnenie, izoláciu, vypĺňanie a montáž. Výborná priľnavosť k väčšine stavebných materiálov.
Ideálna na:

vypĺňanie stavebných otvorov, tesnenie škár v okolí okien a dverí, vypĺňanie otvorov v strešných konštrukciách a na izoláciu materiálov, vypĺňanie medzier v okolí elektroinštalácie či vodovodných potrubí a na mnohé iné aplikácie.

image cee pattex greenq where to use 1
image cee pattex greenq where to use 2
image cee pattex greenq where to use 3
image cee pattex greenq where to use 4
image cee pattex greenq where to use 5
image cee pattex greenq where to use 6 5
TECHNICKÉ

údaje

PATTEX

GREENQ CONTROL+

Trubičková PU pena vyrobená až z 16% recyklovaných prísad, má vynikajúce tepelné a izolačné vlastnosti s dlhodobou objemovou stabilitou. Používanie tejto peny prispieva k udržaniu vysokej úrovne energeticky úsporných budov.

Vlastnosti

Hustota

25 - 31 kg/m³

Doba zaschnutia na povrchu

6 - 8 min

Možnosť rezania po

50 - 65 min

Pevnosť v šmyku

< 12 kPa

Post-expanzia

cca 100-120 %

Rozmerová stabilita

+/- 5 %

Max. šírka škáry

4 cm

Pevnosť v strihu | Max rozťažnosť

45 - 55 kPa | cca 50 %

Pevnosť v tlaku (10% deformácia)

20 - 40 kPa

Reakcia na oheň

trieda F

Výťažnosť nádoby:

750/1000 ml: cca 31 l
| 500/650 ml: cca 21 l

Nasiakavosť po 24 hodinách
EN 1609:2013

nemerané - max 1 %

Nasiakavosť po 28 dňoch
EN 12087:2013

nemerané - max 10 % 

Zvuková izolácia
EN ISO 10140-1

nemerané - cca 60 dB

Tepelná vodivosť:
EN 17333-5

nemerané - cca 0,037-0,040 W/mK 

Tepelná odolnosť

od -40°C do +90°C (krátkodobo do +120°C)

Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %

PATTEX

GREENQ CONTROL+

PU pena má krátky čas vytvrdzovania, nedeformuje montované prvky a je ekonomicky výhodná vďaka vysokej výťažnosti na jeden kontajner.

Vlastnosti

Hustota

16 - 20 kg/m³ 

Doba zaschnutia na povrchu

5 - 8 min

Možnosť rezania po

25 - 30 min

Pevnosť v šmyku

< 5 kPa

Post-expanzia

cca 30 - 70%

Rozmerová stabilita

+/- 10 %

Max. šírka škáry

5 cm

Pevnosť v strihu | Max rozťažnosť

40 - 50 kPa | cca 50 %

Pevnosť v tlaku (10% deformácia)

25 - 30 kPa

Reakcia na oheň

trieda F

Výťažnosť nádoby:

750/1000 ml: max 48l 

Nasiakavosť po 24 hodinách
EN 1609:2013

nemerané - max 1 %

Nasiakavosť po 28 dňoch
EN 12087:2013

nemerané - max 10 % 

Zvuková izolácia
EN ISO 10140-1

nemerané - cca 60 dB

Tepelná vodivosť:
EN 17333-5

nemerané - cca 0,037-0,040 W/mK 

Tepelná odolnosť

od -40°C do +90°C (krátkodobo do +120°C)

Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %