Repair Special Guma

Vlastnosti a výhody

Pre kombinované lepenie drevených materiálov s dekoratívnymi laminátmi ako sú Resopal®, Formica® atď., guma, koža, korok, plsť, tvrdé PVC, mäkké peny, kov a mnoho ďalších materiálov. Nevhodné pre polyetylén, polypropylénový expandovaný polystyrén, syntetickú kožu a plastifikované PVC. Upevnenie zvukovo izolačných a akustických panelov (okrem expandovaného polystyrénu), vhodných plastových obkladov a rôznych typov obkladov stien (neplastifikovaného PVC alebo syntetickej kože) na suché, stabilné povrchy. Lepenie pásov dyhy na rovné i zakrivené hrany.

 

Oblasti použitia:

  • Guma
  • Koža
  • Korok
  • Plsť
  • Tvrdé PVC
  • Mäkkeé peny
  • Kov

 

Balenie:

  • Tuba 30 g

 

Skladovanie:

Skladujte tesne uzatvorené 24 mesiacov v chladnom prostredí. Vyvarujte sa teplotám pod +5 °C a nad +50 °C. Studené alebo zmrazené lepidlo (do +5 °C) bude opäť plne použiteľné, keď sa pomaly aklimatizuje na pracovnú teplotu (približne +20 °C). Nedochádza k strate kvality. Behom pracovných prestávok by mala byť nádoba pevně uzatvorená, aby sa zabránilo odparovaniu rozpúšťadiel.

Tipy a  triky

Čistenie čerstvého lepidla

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite riedidlom alebo acetónom.

 

Pevnosť spoja

Pevnosť spoja nezávisí na dobe trvania, ale na intenzite aplikovaného tlaku. Stačí niekoľko sekúnd stlačiť. Materiály s lepenými plochami, napr. laminátové panely, kovy atď. by mali byť aplikované lisom.

Návod  na použitie

1. Lepený materiál musí byť suchý (vlhkosť dreva 8% až 12%), bez mastnoty a prachu. Lepené materiály z laminátu, kovu a pod. vyčistite rozpúšťadlom. Pre zvýšenie priľnavosti kovov, povrch obrúste.

 

2. Aplikujte lepidlo rovnomerne na oba povrchy, ktoré majú byť spojené (najmä na okrajoch) pomocou zubovej Pattex špachtle alebo štetca s krátkymi štetinami.

 

3. Pred lepením častí nechajte odpariť rozpúšťadlá. Doba odparovania je pri normálnej izbovej teplote (+18 až +25 °C) cca 5–10 min. Zaistite stále vetranie. Po odparení je možné spojenie obidvoch lepených povrchov, najneskôr však do 2 hodín. Príliš krátka doba odparovánia, najmä u neabsorpčných materiálov, môže spôsobiť slabšie počiatočné výsledky lepenia. Po odparení rozpúšťadiel musí zostať na povrchu neporušený pás lepidla.