Vyrobte Kalimero lampičku do detskej izby s pomocou Pattex 100%

Staňte sa designerom a vyrobte zábavnú lampičku pre Vaše deti.

Categories

Potrebný materiál:

  • 2 rovnaké šalátové misy
  • Malé kovové uholníky
  • Matica, krídlová matica, skrutka
  • Elektrický systém
  • Kovový štítok na upevnenie objímky žiarovky

Krok za krokom/ako to urobiť:

1. Prevŕtajte spodok šalátových mís.

2. Prilepte na spodok kovový štítok.

3. Pripravte kovové uholníky šalátových mís.

4. Prilepte kovové uholníky na určené miesta, pridržte počas 10 sekúnd.

5. Zaveďte elektrický systém prevlečením káblov otvorom v mise a kovovom štítku.

6. Na štítok naskrutkujte objímku so žiarovkou.

7. Zaveďte skrutky s maticami do otvorov v kovových uholníkoch. Naskrutkujte krídlovú maticu a podržte celý element vo vzduchu.