Vyrobte etikety pre Vašu zeleninovú záhradu pomocou Pattex 100%

Vo Vašej záhrade ste vypestovali niekoľko druhov zeleniny, kvetín a stromov. Vylepšite ju etiketami upravenými podľa potreby, aby ste sa potom nedivili “kde je mäta?”

Categories

Potrebný materiál:

  • List ľahčeného plastu
  • Bambusové vidličky
  • Ceruzka
  • Čierna fixka
  • Pattex 100%

Krok za krokom/ako to vyrobiť:

1. Zhromaždite potrebný materiál a ochráňte pracovnú dosku.

2. Položte rukoväť bambusovej vidličky na hárok ľahčeného plastu a obkreslite obrysy rukoväte ceruzkou.

3. Dokončite výkres namaľovaním kvetiny, ktorej stonka je rovnako široká ako rukoväť vidličky.

4. Vystrihnite nákres kvetiny.

5. Na nákres napíšte čiernou fixkou typ kvetiny alebo byliny, ktorú bude etiketa označovať.

6. Na rukoväť vidličky naneste malú kvapku lepidla Pattex 100% a pritlačte ju na nákres na ľahčenom plaste.

7. Ozdobnú vidličku zapichnite do zeme vo Vašej záhrade na miesto, zodpovedajúce príslušnej rastline.


Tipy a triky:

Pokiaľ máte talent na maľovanie, môžete skúsiť na etikety namaľovať príslušné lístky alebo kvetiny.