Dekorácie stien

Dekorácie jednoducho, rýchlo a bez nežiaduceho znečistenia pomocou Pattex Extreme Power FIX.

Categories

Potrebný materiál:

Pattex Extreme Power FIX, vytláčacia pištoľ

  • Vysoká okamžitá priľnavosť
  • Vysoká lepiaca sila
  • Pracujte rýchlo bez nežiaduceho znečistenia

Postup:

1.   Naneste lepidlo na nosné lišty.

2.    Priložte lišty k stene. Silno pritlačte (držte cca 1 sekundu).

3.   Po vytvrdnutí lepidla (cca 48 hod.) naneste lepidlo na vonkajšiu stranu líšt.

4.   Priložte a pritlačte dekoračné prvky počas 1 sekundy.

5.   Naneste lepidlo na soklovú lištu.

6.    Priložte a pritlačte soklovú lištu a nechajte lepidlo vytvrdnúť.