Súťaž bola ukončená k 31.10.2017

Výhercovia budú zverejnení po vylosovaní