Súťaž bola ukončená k 31.10.2017

Výhercom gratulujeme!